• Najlepsi czytelnicy

   w II śródroczu roku szkolnego 2021/2022

   w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego “Hubala”

   w Gałdowie :

    

   Luty:

   Klasa VIII:    Nina Zawłocka                                     6 książek

   Klasa I:         Blanka Grodecka                                  4 książki

   Klasa IV:       Laura Kubicka                                      4 książki

    

   Marzec:

   Klasa IV:       Laura Kubicka                                      9 książek

   Klasa III:      Agata Gałamon                                     8 książek

   Klasa III:      Dagmara Sikorska                                6 książek

   Klasa VI:      Dorota Gałamon                                    6 książek
   • Czytelnictwo w I śródroczu roku szkolnego 2021/2022:

     

    Najlepsi czytelnicy:

     

    I miejsce

    Klasa IV:      Jakub Zieliński                                                27 książek

    Klasa V:        Piotr Szarek                                                     27 książek

     

    II miejsce

    Klasa III:     Julia Dobrzyńska                                            19 książek

     

    III miejsce

    Klasa III:    Julia Kosek                                                        5 książek

                        Dagmara Sikorska                                             5 książek