• Złote myśli

   • Drodzy mali i duzi czytelnicy naszej biblioteki, poniżej znajdują się cytaty na temat książek, czytelnictwa, które padły z ust mniej lub bardziej znanych bibliofilów (miłośników książek)

     

     

    „Najmniejsza książeczka nasuwająca piękne myśli i szlachetne uczucia,

     więcej jest warta od wszystkich zakurzonych ksiąg mądrości i traktatów naukowych”.

                                                                     France Anatol

     

    „Pisarz stwarza wizję życia. Czytelnik może ją przyjąć lub odrzucić,

    pokochać lub znienawidzieć. Jedna obojętność niesie książce śmierć”

                                                                                  Jerzy Andrzejewski

     

    „Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi”.

                                                                      Jacques Vallee des Barreaux

     

    „Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje”.

                                                                         Tristan Bernard

     

    ,,Książka – to życie naszego czasu. Największym skarbem jest dobra biblioteka”.

                                                                               Wissarion Bieliński

     

    „A kto się kocha w czytaniu,

    bywa z Duchem w rozmawianiu”.

                                                                     Marcin Bielski

     

    „Dzieci, które czytają (nawet komiksy!), lepiej się uczą, myślą pozytywnie,

    a ponieważ poziom wykształcenia wiąże się z sukcesem i zadowoleniem z życia,

    można przypuszczać, że są szczęśliwsze”.

                                                                          Mirosława Bogacz

     

    ,,Książkę tak prędko można napisać, tak tanio kupić,

    a tak wiele dobrego lub złego potrafi zrobić”

                                                                             Napoleon Bonaparte

     

    „Stworzyć księgozbiór to uprawiać w cichy i skromny sposób sztukę krytyki”.

                                                                      Jorge Luis Borges

     

    „Zawsze wyobrażałem sobie Raj jako bibliotekę; nigdy jako ogród”.

                                                                     Jorge Luis Borges

     

    „Kto czyta – nie pyta”.

                                                              Jerzy Bralczyk

     

    „Nic nie może zastąpić lektury. Tekst czytany wzbudza inne obrazy u każdego czytelnika. Lektura pozwala człowiekowi kreować swój wewnętrzny świat

    i zbudować niepowtarzalną tożsamość”.

                                                                         Florence Briere-Loth

     

    "Chwałą jednych jest, że piszą dobrze, a innych, że się do tego nie zabierają".

                                                                    Jean de La Bruyere

     

    „Historia dowodzi, że im mniej się czyta, tym więcej kupuje się książek”.

                                                          Albert Camus

     

    „Książka – najczystsza istota ludzkiego ducha”.

                                                            Thomas Carlyle

     

    „Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór”.

                                                          Thomas Carlye

     

    „Książki współczesne przeważnie wyglądają tak, jakby napisano je

    w ciągu jednego dnia przy pomocy książek przeczytanych dnia poprzedniego”.

                                                        Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort

     

    ,,Poeta – ktoś, kto pragnie w jasny dzień pokazać światło księżyca”.

                                                      Jean Cocteau

     

    „Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,

    uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”.

                                                                   Marcus Tullius Cicero

     

    ,,Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i biblioteki”.

                                                                  Marcus Tullius Cicero

     

    „Dom bez książek jest jak ciało bez ducha”.

                                                                 Marcus Tullius Cicero

     

    "Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać".

                                                                Marcus Tullius Cicero

     

    "Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać."

                                                               Marcus Tullius Cicero

     

    „Kto czyta, żyje wielokrotnie.

    Kto zaś z książkami obcować nie chce; na jeden żywot jest skazany”.

                                                      Józef Czechowicz

     

    „Polak, który czyta, jest niezniszczalny. Mogą mu potłuc okulary, ale nadal trzyma

    w ręku swoją lekturę. Mogą mu ją nawet spalić, a on będzie nadal śledził jej tekst”.

                            Bora Ćosić w: "Tygodnik Powszechny" z 3-4 czerwca 2006

     

    „Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”.

                                                        Maria Dąbrowska

     

    „Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać”.

                                                 Denis Diderot

     

    „Pełny sens pewnych książek może się nam odsłonić

    dopiero znacznie później, po śmierci ich autorów”.

                                                        Georges Duhamel

     

    „Po przeczytaniu książki zaczynamy inaczej kochać, inaczej myśleć”.

                                                        Adolf Dygasiński

     

    „Książka – to dla wielu milionów czytelników dowiedzenie się prawdy o sobie,

    znalezienie wyrazu dla własnych tęsknot, pragnień, ideałów”.

                                                             Antonina Dzikowska

     

    "Kto czyta książki, żyje podwójnie".

                                            Umberto Eco

     

    „Im bardziej spoufalamy się z dobrymi książkami,

    tym mniejszy staje się krąg ludzi, których towarzystwo nas satysfakcjonuje”.

                                                                    Ludwig Andreas Feuerbach

     

    „Książka pełna wiedzy jest mniej warta, niż jedno słowo, które potrafi rozweselić”.

                                           Jung Gerhard

     

    „Nieudana książka to taka, która pozostawia czytelnika

    niczym nietkniętym, w niczym nie zadraśniętym”.

                                        André Gide

     

    "Ten, kto nie spodziewa się mieć miliona czytelników, nie powinien zabierać się do pisania"

                                                                         Johan W. Goethe

     

    „Bardzo wiele książek należy przeczytać po to,  aby sobie uświadomić, jak mało się wie”.

                                                                   Mikołaj Gogol

     

    „Prawie każda książka otwiera przede mną okno na nowy, nieznany świat”.

                                                                    Maksym Gorki

     

    „Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość”.

                                                              M.Gorman

     

    „Czytaj książki – będziesz wielki!”

                                                                       "Gość Niedzielny" 2006 nr 43

     

    „Z książek wyrzuconych na wysypiska las nie wyrośnie”.

                                                                                          Elżbieta Grabosz

     

    ,,Książka to mistrz, co darmo nauki udziela,

    Kto ją lubi – doradcę ma i przyjaciela.

    Który z nim smutki dzieli, pomaga radości,

    Chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości”

                                                                                 Ambroży Grabowski

     

    "Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach".

                                                                             Christoper Hampton

     

    „Popatrzcie na swoją bibliotekę szkolną nie przez pryzmat wydatków, ale jak na inwestycję. Jej koszty są duże: książki, technologie, zatrudnienie fachowej kadry sporo kosztują,

    ale te pieniądze wrócą do waszych uczniów”.

                                                                   Gary Hartzell

     

    "Dla wydawców żaden autor nie jest geniuszem".

                                                                   Heinrich Heine

     

    „Tam, gdzie książki palą, niebawem także ludzi palić będą”.

                                                                 Henrich Heine

     

    „Książka, to duchowy testament, jaki przekazuje jedno pokolenie drugiemu...”

                                                                       Aleksander Hercen

     

    ,,Są książki – na podobieństwo okien

    otwierających się z ciemności na jasny świat.

    Książki takie dają oddech płucom, światło oczom, siłę sercom i dłoniom”

                                                         Paweł Hertz

     

    "Literatura rozwija się najlepiej wówczas,

    gdy jest w połowie rzemiosłem, a w połowie sztuką"

                                                             William R. Inge

     

    „Skracać książki to przedłużać czytelnikom życie”.

                                                                 Janina Ipohorska

     

    "Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw

    i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów".

                                                                           Jarosław Iwaszkiewicz

     

    „Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia, milczący w nieszczęściu,

    gadatliwy w radości,- mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie

    – jesteś jednym z najcenniejszych darów, jakie nam zesłali bogowie na nasz padół!”

                                                                         Jarosław Iwaszkiewicz

     

    „Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci kim jesteś”.

                                                                      Jarosław Iwaszkiewicz

     

    „Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.

    Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów

    i kwestii tworzą wspólne patrynomium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie,

    które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka”.

                                                                                Jan Paweł II

     

    „Książka jest utrwaleniem i umiejscowieniem w czasie płynnej treści przeżyć, czytanie to czynność odwrotna, powrót do gorącego wnętrza poprzez powierzchnię znaczeń i obrazów”.

                                                                          Mieczysław Jastrun

     

    „Są książki, które wzruszają i są książki, które wstrząsnęły światem, te największe”.

                                                                         Mieczysław Jasturn

     

    „Są książki piękne, jak kwiaty i są książki pełne dojrzałości, jak owoce”.

                                                                          Mieczysław Jastrun

     

    "Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta,

    ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji".

                                                                                                         Billie Joe

     

    "Kochajmy książki, które są duszą szkół.

    Martwe są bowiem szkoły, których nie ożywiają książki."

                                                                                           J.A Kamieński

     

    "Kto ksiąg nie miłuje, ten nie miłuje mądrości,

    a kto nie miłuje mądrości tępieje."

                                                                                           J.A. Kamieński

     

    „Z każdym kolejnym tytułem odbywałem jak gdyby nową podróż do Indii, przypominając sobie miejsca, w których byłem i odkrywając coraz to nowe głębie i strony, w których byłem,

    i odkrywając coraz to nowe głębie i strony, coraz to inny sens rzeczy, które zdawało mi się wcześniej, że już znam. Tym razem były to podróże znacznie bardziej wielowymiarowe niż ta pierwotnie odbyta. A jednocześnie odkryłem, że wyprawy takie można przedłużać, powtarzać, zwielokrotniać przez lektury książek, studiowanie map, oglądanie obrazów i fotografii.

    Co więcej - mają one pewną przewagę nad tą w rzeczywistości i realnie odbywaną,

    a mianowicie - w takiej podróży ikonograficznej można się w jakimś punkcie zatrzymać, spokojnie popatrzeć, cofnąć do obrazu poprzedniego itd.,

    na co często w podróży prawdziwej nie ma czasu ani możliwości”.

                                                                          Ryszard Kapuściński

     

    "Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa

    z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"

                                                                             Kartezjusz

     

    „Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nikt zapału do książek nie ostudzi”.

                                                                           Jan Kasprowicz

     

    „Jakie książki czytać?... Każdy inne, każdy takie,

    jakie odpowiadają jego temperamentowi, jakie go mobilizują”.

                                                                          Stefan Kisielewski

     

    "Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym bardzie kształcą one swoich czytelników"

                                                                          Stanisław Konarski

     

    ,,W książkach zbieramy tylko rozkwitłe kwiaty ziaren kiełkujących w nas samych”

                                                                           Maria Konopnicka

     

    „Bez czytania każdy staje się krótkowidzem”.

                                                                                Hanna Krall

     

    „Książka to nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzenia”.

                                                                                Ignacy Krasicki

     

    „Czytajmy, bo czytanie jest życiem drugim”.

                                                                 Józef Ignacy Kraszewski

     

    „W książce to tylko znaleźć może człowiek, co ma w sobie”.

                                                                Józef Ignacy Kraszewski

     

    "Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła".

                                                                 Aleksander Kumor

     

    "Pegaz nie powinien być kuty na wszystkie cztery nogi".

                                                               Stanisław Jerzy Lec

     

    "Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana,

    albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana."

                                                                        Joachim Lelewel

     

    „Książka jest lustrem; gdy zajrzy do niej małpa, nie odzwierciedla ona apostoła”.

                                                      Georg Christoph Lichtenberg

     

    „Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, by przyjacielem książki zostać”.

                                                                   Hanna Łochocka

     

    „Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca,

    a dom, w którym jej nie ma – to czarny kryminał”.

                                                                       Kornel Makuszyński

     

    „Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,

    który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem”.

                                                                      Kornel Makuszyński

     

    „Prawdziwi miłośnicy książek czytają je przez całe życie, ale czytają coraz inaczej”.

                                                                        Leon Marszałek

     

    „Dom bez książek, jest jak plaża bez słońca”.

                                                                     José Marti

     

    „Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron

    przed większością przykrości życia codziennego”.

                                                        William Somerset Maugham

     

    "Z gustami literackimi jest po trosze jak z miłością: zdumiewa nas, co też to inni wybierają".

                                                                               Andre Maurois

     

    ,,Nie masz bodaj drogi, na której łatwiej dojść do mądrości,

     jak przez najusilniejsze czytanie…”

                                                               Andrzej Frycz Modrzewski

     

    „Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek”.

                                                                Andrzej Frycz Modrzewski

     

    ,,Książki to najlepsza żywność, jaką znalazłem w ludzkiej podróży”.

                                                                      Michale de Montaigne

     

    „Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach”.

            Monteskiusz (Charles Louis de Secondat de Montesquieu)

     

    "Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera".

           Monteskiusz (Charles Louis de Secondat de Montesquieu)

     

     

    „Pisarz nigdy nie powinien tak wyczerpać przedmiotu,

    aby czytelnikowi nie pozostało nic do myślenia”.

          Monteskiusz (Charles Louis de Secondat de Montesquieu)

     

    "Pisząc nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika.

    Nie chodzi wszelako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli."

           Monteskiusz (Charles Louis de Secondat de Montesquieu)

     

    ,,,,,cóż za rzecz przedziwna

    Czytanie! –jako gałąź oliwna

    Lub migdałowy kwiat”

                                                              Cyprian Kamil Norwid

     

    "Ktoś powie, że czytać każdy umie; zaprawdę, mało kto czytać potrafi."

                                                              Cyprian Kamil Norwid

     

    „Nie zawsze jest winą książki, że uderzywszy się nią w głowę

    usłyszysz czytelniku, dźwięk pusty”.

                                                                        Adolf Nowaczyński

     

    „Wielu prawdziwym książkom powodzi się jak złotym kulom w Irlandii

    – służą długie lata za odważniki”.

                                                                            Novalis

     

    „Czytałam i coraz jaśniejszym stawał mi się świat i jego dzieje”.

                                                                              Eliza Orzeszkowa

     

    „Każdy z nas zna książkę jako pocieszycielkę w smutku,

    towarzyszkę w samotności, lekarkę w chorobie – to  jej triumf”.

                                                                             Eliza Orzeszkowa

     

    ,,Biblioteka to skarbnica lekarstw duszy”.

                    Ozymandias (napis na bibliotece bibliotece Tebach)

     

    „Każda książka, jak głos podany przez radio,

    dociera tylko do tych, którzy mają tę samą długość fali”.

                                                                               Jan Parandowski

     

    „Książka jest prawdziwym symbolem pokoju, bardziej niż jakikolwiek z tych,

    który upragnionemu ideałowi towarzyszy w wyobraźni ludzkiej”.

                                                                              Jan Parandowski

     

    "Książki są jak ludzie, których wartość niepodobna rozeznać po stroju".

                                                                            Jan Parandowski

     

    „Sercem domu jest biblioteka” / „Sercem Szkoły jest Biblioteka”

                                                                           Jan Parandowski

     

    „Wszystkie książki mówią”.

                                                                          Jan Parandowski

     

    "Wiedzieć chcą wszyscy – przykładać się do nauki i czytania tylko nieliczni".

                                                                             Pascal

     

    „Książka i wino

    Czyż może się Turkowi wino wydać smaczne

    Który przez uprzedzenie śmieszne i dziwaczne

    Nigdy go nie kosztował?

    - więc rzecz oczywista

    Że kto książek nie czyta,

    Nic z nich nie korzysta”.

                                                                           Kalixt Pawłowski

     

    „Nic tak nie zabija czasu, jak książka”.

                                                                            Cesare Pavese

     

    „Książki nigdy nie bywają w złym humorze, odpowiadają natychmiast na każde pytanie”.

                                                                     Francesco Petrarka

     

    „Czytanie jest jak dotąd, najpotężniejszym mechanizmem

    rozwoju człowieka i jego cywilizacji, nauki i kultury”.

                                                                    Józef Pielachowski

     

    „Czytanie jest źródłem bogactwa”.