• 70 lecie istnienia Szkoły Podstawowej w Gałdowie

      

              W piątek 28 września 2018 roku Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Gałdowie obchodziła uroczyście 70 lat swojego istnienia.

     Z tej okazji odbyła się w sali gimnastycznej placówki okazała uroczystość uświetniona obecnością gości w osobach absolwentów, byłych dyrektorów, emerytowanych nauczycieli, władz oświatowych i samorządowych, przedstawicieli organizacji oraz przyjaciół szkoły.

      

              Dyrektor szkoły Pani Anna Lewandowska w swoim przemówieniu otwierającym uroczystość, nie opierając się należnemu patosowi, przywitała zebranych i podziękowała wszystkim, którzy mieli swój wkład w rozwój szkoły. Podziękowania otrzymały również osoby odpowiedzialne za przygotowanie tego swoistego benefisu placówki oświatowej w Gałdowie.

              Na wstępie Pani Dyrektor przywitała Pana Krzysztofa Harmacińskiego – Wójta Gminy Iława oraz Panią Jadwigę Kolman – Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Panią Mirosławę Grallę-Kaperzyńską – Dyrektora Wydziału Administracyjno-Prawnego Kuratorium w Olsztynie, a także szanownych radnych na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Romanem Piotrowskim.

              Następnie Pani dyrektor szkoły odczytała list podpisany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego i Wicewojewodę Pana Sławomira Sadowskiego.

              Z równą atencją zostali przywitani dyrektorzy szkół: Pan Grzegorz Plec, Pani Urszula Solis, Pani Violetta Sowińska, Pani Bożena Lewandowska, Pani Danuta Gubała, Pani Joanna Marciniak.

              Pani Anna Lewandowska, nie ukrywając wzruszenia, powitała także byłych dyrektorów naszej „solenizantki”: Panią dyrektor Marię Froń - Zakrzewską – kierującą szkołą 27 lat oraz Pana Włodzimierza Rudzkiego. Przemawiająca Pani dyrektor przekazała również pozdrowienia od byłego dyrektora Eugeniusza Sosnówki.

              Kolejni uroczyście witani goście to: kierownicy jednostek organizacyjnych, czyli Pan Henryk Szabelski – Kierownik Referatu Edukacji, Pan Andrzej Brach – Kierownik Referatu Promocji Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego oraz ks. kanonik, Proboszcz naszej parafii Mirosław Masztalerek.

              Duże brawa na powitanie otrzymali także przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej: Pan Bolesław Pesta – Prezes OSP oraz Pan Jerzy Jabłonowski – Naczelnik OSP.

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowała przywitana ciepło kierownik - Pani Ewelina Tuchalska.

              Wśród witanych gości znalazła się także Pani Kamila Gurowska – Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Iławie oraz Pani Grażyna Piękos – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie.

              Pani dyrektor ukłoniła się również przybyłym na uroczystość przedstawicielom związków zawodowych nauczycieli: „Solidarność” i ZNP: Pani Iwonie Szumiło-Sombeckej - pracownicy szkoły i Pani Halinie Wylot – byłej nauczycielce szkoły w Gałdowie.

              Pani Anna Lewandowska podkreśliła ogromne znaczenie obecności wszystkich pracowników szkoły, również tych emerytowanych, których charyzma i niezbywalny autorytet były i nadal są inspiracją dla kolejnych pokoleń nauczycieli.

              Serdecznie przywitany radny Pan Aleksander Konecki - przyjaciel szkoły i jej absolwent, poproszony o zabranie głosu, z nieukrywanym wzruszeniem, oddając tym samym szacunek, opowiedział o Czesławie Lendzionowskim – legendarnym już dyrektorze szkoły w Gałdowie, który tego dnia podczas sesji Rady Gminy odbytej w szkole otrzymał tytuł Zasłużonego dla Gminy Iława. Obecne na sali córki uhonorowanego dyrektora odebrały gromkie brawa i symboliczne kwiaty.

              Pani dyrektor szkoły nie pozwoliła zapomnieć o swoich pracownikach, którzy jak jeden mąż zaangażowali się w organizację jubileuszu placówki, każdy wypełniając sumiennie i  jak najlepiej potrafi powierzone mu zadania. Należeli do nich:

     Pani Dorota Bilicka – lektorka podczas prezentacji multimedialnej na temat historii szkoły i jej współtwórczyni.

     Pani Iwona Szumiło-Sombecka, Pani Dorota Bilicka i Pan Marcin Włodarski - współtwórcy prezentacji, zbierający i porządkujący materiały archiwalne.

     Pani Barbara Kępczyńska i Pan Karol Tarasiewicz – translatorzy przebiegu uroczystości na języki obce.

     Pani Grażyna Piękos, Pan Sławomir Zbysiński i Pan Marcin Włodarski – oprawa artystyczna.

     Pani Ewa Zalewska, Pani Marzena Jabłońska, Pani Mariola Kubska, Pani Beata Przeworska, Pani Justyna Lubieniecka  – dekoracje.

     Pani Karolina Paczkowska – informacje bieżące o szkole i koordynacja całości jubileuszu.

     Pani Iwona Kurowska i pani Rita Łapacz – przygotowanie wystawy na temat historii szkoły.

     Pani Beata Przeworska – kierownik literacki jubileuszu, czuwająca nad poprawnością językową.

     Pani Maryla Matusiak, Pani Ewa Zakrzewska, Pani Alina Wojtowicz, Pan Piotr Szot i Pan Paweł Grodecki – opieka nad sprawami technicznymi.

              Gorące podziękowania złożone przez Panią dyrektor otrzymali również pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie za opiekę techniczną i nagłośnienie uroczystości.

              Ważnym akcentem rocznicy była oprawa artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły. Goście obejrzeli przedstawienie na temat historii szkoły i jej pracowników. Głównymi bohaterami byli: Jadwiga Oryl – pierwsza nauczycielka w Gałdowie, pionier oświaty na tym terenie oraz wspomniany już Czesław Lendzionowski. Uczniowie zaprezentowali spektakl, którego przesłaniem była pamięć o ludziach poświęcających swoje życie i pracę zawodową innym ludziom.

              Po przedstawieniu usłyszeliśmy koncert przygotowany pod okiem Grażyny Piękos. Znane i mniej znane piosenki odwołujące się do wspomnień trafnie uświetniły jubileusz.

              Oficjalna część uroczystości zakończona został posadzaniem dębu na terenie szkoły – drzewa będącego symbolem szkoły występującym w jej logo.

              Ten punkt programu rocznicy to również zakopanie „kapsuły czasu” – jej odpowiednika wkopanego pod nowym budynkiem w roku 1968 a wydobytym przez przypadek podczas tegorocznego remontu obiektu szkolnego. Dokonali tego członkowie władz wraz z Panią dyrektor.

              Zwieńczeniem jubileuszu był bal absolwentów szkoły, w którym uczestniczyli zaproszeni goście.