• LISTA NAUCZYCIELI w Szkole Podstawowej w Gałdowie                                    Rok szkolny 2023/2024

   •  

    l.p.

    nazwisko i imię  nauczyciela

    Nauczany przedmiot/ prowadzone zajęcia

    w roku szkolnym 2023/2024

    1

    Dziczek Jerzy

    religia

    2

    Duczyc Justyna

    język angielski

    3

    Jabłońska Marzena

    wychowanie przedszkolne, plastyka

    4

    Kępczyńska Barbara

    język niemiecki,

     muzyka

    5

    Harmaciński Łukasz

    wychowanie fizyczne

    6

    Kurowska Iwona

    pedagog szkolny,

    terapia pedagogiczna,

    wychowanie do życia w rodzinie

    7

    Lewandowska Anna

    Dyrektor Szkoły,

    edukacja wczesnoszkolna

    8

    Linkner Magdalena

    matematyka,

    fizyka,

    zajęcia kształtujące kreatywność

    9

    Lubieniecka Justyna

    biologia,

    chemia,

    zajęcia rewalidacyjne

    10

    Drozdowski Tomasz

    geografia, 

    historia, 

    wiedza o społeczeństwie,

    przyroda, 

    świetlica szkolna

    11

    Giblewski Przemysław

    edukacja informatyczna,

     informatyka,

    technika,

    świetlica szkolna

    12

    Przeworska Beata

    język polski,

    zajęcia kształtujące kreatywność

    13

    Kowaleska Ewelina

    edukacja wczesnoszkolna,

    bibliotekarz,

    edukacja muzyczna

    14

    Witkowska Kamila

    wychowanie przedszkolne, 

    zajęcia kształtujące kreatywność

     15

    Zakrzewski Grzegorz

     

    edukacja dla bezpieczeństwa

     16

    Lewandowska Justyna

    psycholog

     17

    Kacperek Piotr

     doradztwo zawodowe

   • LISTA WYCHOWAWCÓW w Szkole Podstawowej w Gałdowie                  Rok szkolny 2023/2024

   •  

    nazwisko i imię  nauczyciela

    klasa

    Jabłońska Marzena

    3 – 4 latki

    Jabłońska Marzena

    5 – 6 latki

    Kowaleska Ewelina

    I

    Witkowska Kamila

    II

    Lewandowska Anna

    III

    Giblewski Przemysław

    IV

    Linkner Magdalena

    V

    Przeworska Beata

    VI

    Duczyc Justyna

    VII

    Drozdowski Tomasz

    VIII