• LISTA NAUCZYCIELI w Szkole Podstawowej w Gałdowie                                    Rok szkolny 2022/2023

   • l.p.

    nazwisko i imię  nauczyciela

    Nauczany przedmiot/ prowadzone zajęcia

    w roku szkolnym 2021/2022

    1

    Dziczek Jerzy

    religia

    2

    Krejczy Agnieszka

    język angielski

    3

    Jabłońska Marzena

    wychowanie przedszkolne, plastyka

    4

    Kępczyńska Barbara

    język niemiecki,

     muzyka

    5

    Kudlak Marta

    wychowanie fizyczne

    6

    Kurowska Iwona

    pedagog szkolny,

    terapia pedagogiczna,

    wychowanie do życia w rodzinie

    7

    Lewandowska Anna

    Dyrektor Szkoły,

    edukacja wczesnoszkolna

    8

    Linkner Magdalena

    matematyka,

    fizyka,

    zajęcia kształtujące kreatywność

    9

    Lubieniecka Justyna

    biologia,

    chemia,

    przyroda,

    zajęcia rewalidacyjne

    10

    Drozdowski Tomasz

    geografia, 

    historia, 

    wiedza o społeczeństwie, 

    świetlica szkolna

    11

    Giblewski Przemysław

    edukacja informatyczna,

     informatyka,

    technika,

    świetlica szkolna

    12

    Przeworska Beata

    język polski,

    zajęcia kształtujące kreatywność

    13

    Kowaleska Ewelina

    edukacja wczesnoszkolna,

    bibliotekarz,

    edukacja muzyczna

    14

    Witkowska Kamila

    wychowanie przedszkolne, 

    zajęcia kształtujące kreatywność

    15

     16

    Zakrzewski Grzegorz


    edukacja dla bezpieczeństwa

     17

    Zalewska Ewa

    edukacja wczesnoszkolna,

    muzyka,

    zajęcia kształtujące kreatywność,

    wychowanie przedszkolne

   • LISTA WYCHOWAWCÓW w Szkole Podstawowej w Gałdowie                  Rok szkolny 2022/2023


   • nazwisko i imię  nauczyciela

    klasa

    Jabłońska Marzena

    3 – 4 latki

    Jabłońska Marzena

    5 – 6 latki

    Witkowska Kamila

    I

    Lewandowska Anna

    II

    Kowaleska Ewelina

    III

    Linkner Magdalena

    IV

    Przeworska Beata

    V

    Krejczy Agnieszka

    VI

    Drozdowski Tomasz

    VII

    Lubieniecka Justyna

    VIII