•                                                                                                           Lista nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gałdowie              Rok szkolny 2021/2022

   • l.p.

    nazwisko i imię  nauczyciela

    Nauczany przedmiot/ prowadzone zajęcia

    w roku szkolnym 2021/2022

    1

    Dziczek Jerzy

    religia

    2

    Giermak Honorata

    język angielski, wychowanie przedszkolne

    3

    Jabłońska Marzena

    wychowanie przedszkolne, plastyka

    4

    Kępczyńska Barbara

    język niemiecki

    5

    Kudlak Marta

    wychowanie fizyczne

    6

    Kurowska Iwona

    pedagog szkolny,

    terapia pedagogiczna,

    wychowanie do życia w rodzinie

    7

    Lewandowska Anna

    Dyrektor Szkoły,

    edukacja wczesnoszkolna

    8

    Linkner Magdalena

    matematyka,

    fizyka,

    zajęcia kształtujące kreatywność

    9

    Lubieniecka Justyna

    biologia,

    chemia,

    przyroda,

    zajęcia rewalidacyjne

    10

    Olszlegier Grzegorz

    geografia

    11

    Paczkowska Karolina

    bibliotekarz,

    edukacja informatyczna, informatyka,

    technika,

    nauczyciel wspomagający

    12

    Przeworska Beata

    język polski,

    zajęcia kształtujące kreatywność

    13

    Szumiło – Sombecka Iwona

    edukacja wczesnoszkolna,

     historia,

    zajęcia rewalidacyjne,

    doradztwo zawodowe,

    świetlica szkolna

    14

    Witkowska Kamila

    wychowanie przedszkolne

    15

    Włodarski Marcin

    edukacja wczesnoszkolna,

    historia,

    wiedza o społeczeństwie,

    świetlica szkolna

    16

    Zakrzewski Grzegorz

    edukacja dla bezpieczeństwa

    17

    Zalewska Ewa

    edukacja wczesnoszkolna,

    muzyka,

    zajęcia kształtujące kreatywność,

    wychowanie przedszkolne

   • LISTA WYCHOWAWCÓW KLAS                                                  w Szkole Podstawowej w Gałdowie                                          Rok szkolny 2021/2022


   • nazwisko i imię  nauczyciela

    klasa

    Jabłońska Marzena

    3 – 4 latki

    Witkowska Kamila

    5 – 6 latki

    Lewandowska Anna

    I

    Szumiło – Sombecka Iwona

    II

    Zalewska Ewa

    III

    Przeworska Beata

    IV

    Giermak Honorata

    V

    Włodarski Marcin

    VI

    Lubieniecka Justyna

    VII

    Paczkowska Karolina

    VIII