• Moje dziecko idzie do szkoły

      

     PLECAKI/TORNISTRY

     Zanim Twoja pociecha pójdzie do szkoły zwróć uwagę na CIĘŻAR PLECAKA.

     dla dziecka do 13 roku życia ciężar nie może przekroczyć 10 % wagi dziecka w przypadku dziecka powyżej 13 roku życia ciężar nie może przekroczyć 15 % wagi dziecka

      

     Cechy dobrego plecaka:

      

     - lekki – niektóre plecaki, nawet bez zawartości, dużo ważą

      

     - zaopatrzony w regulowane, miękkie i szerokie szelki - regulacja pozwala na ścisłe przyleganie plecaka do kręgosłupa, a odpowiednio szerokie szelki nie wrzynają się w ramiona

      

     - z usztywnioną ścianką tylną, uwypukloną w dolnej części ze względu na naturalną krzywiznę kręgosłupa

      

     - z przegródkami w środku – umożliwia to równomierne rozłożenie zawartości plecaka oraz utrzymanie ładu i porządku.

      

      

     Załadowany plecak/tornister powinien w jak najmniejszym stopniu zmieniać naturalny sposób chodzenia i stania.

      

     Ok. 40% uczniów nosi do szkoły zbyt ciężkie plecaki

      

     Zwróćmy uwagę na dobór zeszytów

      

     Aby ograniczyć wagę plecaka naszego dziecka, zrezygnujmy z grubych zeszytów (np.100-kartkowych) oraz tych w sztywnej i grubej okładce na rzecz zeszytów cieńszych (np. 32-kartkowych) i w miękkiej oprawie. Te ostatnie może nie są tak efektowne i trwałe, lecz na pewno są lżejsze i dają odpocząć kręgosłupom naszych dzieci.

      

     Sprawdzajmy zawartość plecaków

      

     Spora część rodziców nie zwraca na to uwagi. Skutkuje to pakowaniem przez dzieci „wyposażenia dodatkowego” (zabawki, kosmetyki, urządzenia do odsłuchu muzyki itp.). W ogólnym rozrachunku ma to wpływ na zwiększenie wagi plecaka/tornistra.

      

     STANOWISKO PRACY UCZNIA

      

     Wielogodzinne przebywanie uczniów w szkole wymaga zapewnienia im odpowiedniego stanowiska pracy. Oznacza to, że dla ucznia o określonym wzroście i określonej wysokości podkolanowej powinno być zapewnione odpowiednie krzesło i stół. Właściwy dobór umeblowania określa Polska Norma. Ustalono w niej 8 numerów mebli. Każdemu numerowi mebli przypisano określony kod kolorystyczny, który przedstawia poniższa tabela.

      

      

     numer

      

      

     wysokość (w cm)

      

      

     zakres wzrostu

      

      

      

      

      

     zestawu

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     siedziska

      

      

      

      

      

     ucznia

      

      

     kod koloru

      

      

     (krzesło+

      

      

      

      

     pulpitu stolika

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     (w cm)

      

      

      

      

      

     ławka)

      

      

     krzesła

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     0

      

     21

      

     40

      

     80

     - 95

      

      

     BIAŁY

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     I

      

      

     26

      

      

     46

      

      

     93 - 116

      

      

     POMARAŃCZOWY

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     II

      

      

     31

      

      

     53

      

      

     108

     - 121

      

      

     FIOLETOWY

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     III

      

      

     35

      

      

     59

      

      

     119 -142

      

      

     ŻÓŁTY

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     IV

      

      

     38

      

      

     64

      

      

     133

     - 159

      

      

     CZERWONY

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V

      

      

     43

      

      

     71

      

      

     146 - 176,5

      

      

     ZIELONY

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     VI

      

      

     46

      

      

     76

      

      

     159

     - 188

      

      

     NIEBIESKI

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     VII

      

      

     51

      

      

     82

      

      

     174

     - 207

      

      

     BRĄZOWY

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Takimi kodami kolorystycznymi lub numerami powinny być oznakowane stoły i krzesła szkolne. Istotne jest także, aby meble były właściwie skompletowane. Przy stole oznakowanym określonym numerem lub określonym kolorem nie może stać krzesło oznakowane innym numerem lub innym kolorem.

      

     Ważne jest również, aby pierwszy rząd ławek był oddalony od tablicy 2,2 m.

      

     Wiedząc, jakiego wzrostu jest nasze dziecko, łatwo można sprawdzić, w jakim zestawie mebli szkolnych powinno siedzieć.

      

     W szkołach województwa warmińsko-mazurskiego spotkać można przymiary wzrostowe. Są to listwy z kolorami wymalowanymi na określonych wysokościach (zgodnie z powyższą tabelą). Przymiary znajdują się w klasach lub na korytarzach szkolnych. Mogą służyć dzieciom do samodzielnego sprawdzenia, czy mają stanowisko dostosowane do swojego wzrostu.

      

       

      

     A - podeszwy stóp (w butach) powinny na całej powierzchni dotykać podłogi

      

     B - między udami a płytą stołu powinien być zachowany prześwit, umożliwiający swobodne poruszanie nogami

      

     C - uda nie powinny być od spodu uciśnięte przez krawędź siedziska

      

     D - płyta stołu powinna znajdować się na poziomie łokci E - oparcie krzesła powinno podpierać plecy w odcinku

     lędźwiowym kręgosłupa

      

     F - przednia krawędź siedziska nie powinna dotykać tylnej powierzchni podudzia

      

     G - Miedzy oparciem a siedziskiem krzesła powinna zostać zachowana wolna przestrzeń

      

      

     Długotrwałe siedzenie w meblach niedostosowanych do wzrostu ucznia może przyczynić się do powstania wad postawy, wśród których najczęściej spotykaną grupą są skoliozy (boczne skrzywienia kręgosłupa).

      

      

      

      

      OŚWIETLENIE

      

      

     Bardzo ważnym elementem wpływającym na komfort pracy ucznia jest właściwe oświetlenie - zarówno naturalne jak i sztuczne.

      

     Nieprawidłowe oświetlenie może powodować m.in.:

      

     osłabienie wzroku szybsze męczenie bóle głowy

      

     łzawienie

        

     zaczerwienienie powiek i spojówek

      

     pogorszenie ogólnego samopoczucia

      

      

      

     Oświetlenie naturalne

      

     Wzrok człowieka jest przystosowany do światła naturalnego, dlatego należy zadbać, aby do sal lekcyjnych dochodziło go jak najwięcej. Właściwy strumień światła dziennego można zapewnić przez odpowiedni stosunek powierzchni okien do podłogi. Powinien on wynosić co najmniej 1:8. Zaleca się jednak, aby w pomieszczeniach do nauki, proporcja ta wynosiła od 1:4 do 1:5.

      

     Działaniem sprzyjającym dostawaniu się światła dziennego do sal lekcyjnych jest utrzymywanie szyb w czystości oraz nie zasłanianie ich roślinami i firankami. Okna należy jednak wyposażyć w żaluzje lub zasłony, aby była możliwość ochrony przed zbyt intensywnym światłem słonecznym, mogącym oślepiać pracujących uczniów. Stolik ucznia należy usytuować w taki sposób, aby praca ręką nie zasłaniała padającego światła.

      

      

     Oświetlenie sztuczne

      

     Wszystkie punkty świetlne powinny być czynne. Jeśli w salach lekcyjnych są świetlówki, należy zadbać, żeby nie migotały oraz nie włączały się i nie wyłączały się samoczynnie. Migotanie powoduje uczucie niewygody, zaś naprzemiennemu włączaniu i wyłączaniu się świetlówek często towarzyszy hałas rozpraszający uczniów.

      

     Wartości właściwego natężenia oświetlenia sztucznego powinny wynosić 300 luksów w polu zadania wzrokowego uczniów i 500 luksów na tablicach.

      

      

      

     ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

      

     Dobrze ułożony tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych pozwala na efektywną pracę uczniów na przestrzeni tygodnia.

      

     Planując zajęcia należy wziąć pod uwagę:

      

     Zasadę zmienności dyspozycji ucznia do pracy w ciągu tygodnia

      

     W poniedziałek dyspozycja ta jest niewielka. Uczeń po przebytym weekendzie znajduje się na etapie wdrażania do pracy. We wtorek i środę dyspozycja do pracy zwiększa się (ze szczytem możliwości w środę), po czym w czwartek i piątek notuje się spadek możliwości percepcyjnych ucznia. W związku z tym przedmioty wymagające większego skupienia powinny być zaplanowane w dniach podwyższonej percepcji, a w dniach, gdzie możliwości ucznia są mniejsze – należy zaplanować lekcje z przedmiotów łatwiejszych.

      

      

     Różną zdolność do wysiłku w zależności od pory dnia

      

     Uczniowie najefektywniej pracują w godzinach 8:00-12:00, ze szczytem możliwości w godzinach 9:00-11:00. Najwłaściwszą porą rozpoczynania zajęć szkolnych jest więc czas między godz. 8:00 a 9:00. Pierwsze lekcje powinny być zajęciami łatwiejszymi, wymagającymi mniejszego wysiłku (okres wdrażania). Przedmiotom wymagającym większego skupienia należy poświęcić środkową część zajęć, a ostatnie lekcje powinny być lekcjami łatwiejszymi.

      

     Dzienny limit godzin lekcyjnych

      
     • Uczniowie klas I–III szkoły podstawowej mogą mieć maksymalnie pięć godzin lekcyjnych dziennie.
      

      

     • Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie powinna być większa niż 1 godzina.

      

      

      

     Przerwy międzylekcyjne

      

     Przerwy na wypoczynek między lekcjami dają możliwość przemieszczenia się z klasy do klasy. Podczas przerwy uczeń ma również możliwość załatwienia potrzeb fizjologicznych. Zaleca się, aby przerwy trwały 10 minut. Konieczna jest również przerwa 20 minutowa, która m.in. umożliwi uczniowi spożycie posiłku.

      

     W praktyce, o konieczności przerwy w zajęciach w klasach I-III szkoły podstawowej decyduje nauczyciel.

      

      

      

     Zadaniem dyrekcji szkoły jest zapewnienie uczniowi podczas pobytu w placówce właściwego, dostosowanego do wzrostu stanowiska pracy, odpowiedniego oświetlenia zarówno naturalnego jak i sztucznego oraz prawidłowo ułożonego rozkładu zajęć lekcyjnych.

      

     My jako rodzice dbajmy o to, aby nasze dzieci przebywały w środowisku zdrowym. Jeśli mamy wątpliwości – pytajmy dyrektora lub organów, które sprawują nadzór nad szkołami. Jednym z takich organów jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

      

     Zależy nam, aby środowisko, w którym przebywają uczniowie pozbawione było wszelkich szkodliwości i uciążliwości. Zapewniamy, że zajmiemy się każdym sygnałem z Państwa strony.

      

     Opracowanie tekstu

     Jacek Szydłowski

     Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

      

     Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

     tel. (089) 524-84-24 (45)

     e-mail:szkola@wsse.olsztyn.pl